Oferta usług


 • Analizy wód: chemiczne oraz mikrobiologiczne analizy wód pitnych, powierzchniowych, wód kąpielowych (baseny, kąpieliska), podziemnych, odpadowych, mineralnych, pakowanych oraz destylowanych.
 • Analizy powietrza: szerokie spektrum materiałów szkodliwych w atmosferze lub środowisku pracy, analizy powietrza
 • Analizy gleb: określanie ilości szkodliwych związków chemicznych w glebach i osadach, mikrobiologiczne, parazytologiczne i chemiczne badania piasku z dziecięcych piaskownic
 • Analizy odpadów: ?Całościowe analizy odpadów i wyciągów wodnych z odpadów
 • Analizy olejów z urządzeń elektrycznych pod względem zawartości PCB
 • Analizy osadów z oczyszczalni ścieków
 • Analizy żywności: sensoryczne, chemiczne i mikrobiologiczne analizy w wszystkich typach matryc: pieczywo, nabiał, przyprawy, dodatki do żywności, oleje, warzywa, owoce i ich przetwory, soki, napoje i napoje alkoholowe, wyroby cukiernicze, kawa, herbata i inne.
 • Analizy opakowań i przedmiotów codziennego użytku: badania sensoryczne, migracji globalnej, metali.
 • Analizy preparatów farmaceutycznych
 • Testowanie sterylizatorów
 • Analizy materiałów biologicznych (włosy, krew, mocz, macierzyńskie mleko)
 • Czynniki fizyczne: pomiary hałasu, wibracji, oświetlenia, mikroklimatu, parametrów technicznych powietrza, pola elektromagnetycznego
 • Środowisko pracy: dla celów kategoryzacji pracy, dla kolaudacji, regularne okresowe pomiary higieniczne, pomiary techniczne stwierdzające skuteczność środków mających na celu poprawę środowiska pracy
 
Instytut Zdrowia Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, mail: podatelna@zuova.cz
Konto bankowe: 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396