Zatwierdzenie PSSE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417), Instytut Zdrowia z siedzibą w Ostravie uzyskał zatwierdzenie PSSE w Cieszynie uprawniające do przeprowadzania analiz wód.

 
Instytut Zdrowia Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, mail: podatelna@zuova.cz
Konto bankowe: 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396